Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giải thích cách SV388 thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của khách hàng. SV388 cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và sẽ chỉ sử dụng thông tin của khách hàng theo cách được mô tả trong chính sách này.

Thông tin SV388 thu thập

SV388 thu thập thông tin của khách hàng khi khách hàng tạo tài khoản, đăng nhập, sử dụng dịch vụ của SV388 hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của SV388. Thông tin mà SV388 thu thập bao gồm:

 • Thông tin cá nhân: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, quốc tịch
 • Thông tin tài khoản: Tên đăng nhập, mật khẩu, số dư tài khoản, lịch sử rút tiền
 • Thông tin hoạt động: Lịch sử đặt cược, lịch sử truy cập trang web

Cách SV388 sử dụng thông tin

SV388 sử dụng thông tin của khách hàng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ 
 • Thực hiện các giao dịch 
 • Cung cấp các thông tin và hỗ trợ 
 • Cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của SV388
 • Bảo vệ SV388 và khách hàng khỏi gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác

Cách SV388 chia sẻ thông tin

SV388 chỉ chia sẻ thông tin của khách hàng với các bên thứ ba khi cần thiết cho các mục đích đã nêu ở trên. Các bên thứ ba bao gồm:

 • Các công ty cung cấp dịch vụ cho SV388, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng
 • Các cơ quan chính phủ khi được yêu cầu theo pháp luật

Tùy chọn của khách hàng

Khách hàng có thể lựa chọn không cung cấp một số thông tin nhất định cho SV388. Tuy nhiên, việc không cung cấp thông tin này có thể khiến khách hàng không thể sử dụng một số tính năng hoặc dịch vụ của SV388.

Khách hàng cũng có thể yêu cầu SV388 sửa hoặc xóa thông tin của mình. Để thực hiện yêu cầu này, khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của SV388.

Bảo mật thông tin

SV388 sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin của khách hàng. Các biện pháp này bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu
 • Bảo vệ truy cập vào hệ thống
 • Giám sát an ninh

SV388 cũng cam kết đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của bảo mật thông tin và yêu cầu nhân viên tuân thủ các chính sách bảo mật của SV388.

Thay đổi chính sách

SV388 có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Khi có thay đổi, SV388 sẽ đăng thông báo trên trang web của mình.

Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay có thắc mắc nào về chính sách bảo mật của SV388, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của DAGASV388.LTD